Rodzina, słowo i znaczenie

Określenie „ rodzina” stosowane jest nie tylko w stosunku do grupy ludzi, których łączy bliższe lub dalsze pokrewieństwo. Słowem tym posługują się również różne dziedziny nauki. W biologii termin rodzina występuje w systematyce organizmów, w matematyce mówi się o rodzinie zbiorów, filolodzy używają określenia „rodzina wyrazów”. Za każdym razem pod tym pojęciem rozumiany jest zespół elementów posiadających podobne cechy i pochodzenie. Tak samo jest pierwowzorem słowa „rodzina „ odnoszącym się do ludzi. Osoby tworzące rodzinę posiadają wspólne korzenie, wspólnych przodków i z przyczyn genetycznych powinny mieć cechy wspólne. Lecz w pojęciu szerszym i jednocześnie bardziej potocznym, aby tworzyć rodzinę nie wystarczy być spokrewnionym czy mieć wspólnych przodków. Często osoby spokrewnione wcale się nie znają, a nawet jak się znają, w gruncie rzeczy są sobie obcy. Prawdziwa rodzina powstaje dopiero wtedy, gdy jej członków łączą więzy nie formalne, lecz emocjonalne. Rodzinę powinno łączyć poczucie wzajemnej lojalności, odpowiedzialności i zrozumienia. Członkowie rodziny wspierają się, interesują sobą nawzajem i w razie potrzeby – bezinteresownie pomagają. Nie ma rodziny bez wzajemnego zaufania, sympatii i wyrozumiałości. Bycie członkiem rodziny musi dawać poczucie bezpieczeństwa w jej ramach oraz bezwarunkowej akceptacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: