W ubogiej wsi

Dzieci wiejskie od najmłodszych lat zmuszane były do pracy. W pewnym stopniu, także obecnie, dzieci rolników, ogrodników i hodowców pracują wcześniej i więcej niż ich rówieśnicy w mieście. Nie wchodzi jednak w grę rezygnacja ze szkoły na rzecz pracy w gospodarstwie. Jeszcze w okresie międzywojennym było inaczej. Dzieci na wsi pracowały, na miarę swoich sił od świtu do nocy. Były to takie zajęcia jak pasanie bydła, codzienny obrządek, pomoc przy pracach polowych, leśne zbieractwo, opieka nad rodzeństwem, itp. Nie było mowy o chodzeniu do szkoły w czasie żniw , sianokosów czy wykopków. Regularnie do szkoły wiejskie dzieci chodziły jedynie zimą. Dlatego też przeważnie edukacja kończyła się na kilku klasach szkoły powszechnej. Ubogie rodziny mieszkały w dużym zagęszczeniu i ciasnocie. Ojcowizna, czyli gospodarstwo rodziców musiało wyżywić całą gromadkę ludzi. Gdy syn gospodarza się żenił, zamieszkiwał z żoną do u swoich rodziców lub budował swój dom na wydzielonej z ojcowizny działce. W ten sposób gospodarstwa i ziemia ulegały ciągłemu rozdrobnieniu i stawały się coraz mniej wydajne. Mieszkanie wspólne kilku rodzin stwarzało konflikty między gospodyniami. Zdarzało się również, że obie gospodynie, czyli matka i synowa (albo córka) były jednocześnie w ciąży i różnice wieku miedzy rodzeństwem mogły być większe niż bratanicą/ siostrzenicą a wujkiem i ciotką.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: