Rodzina niemal idealna

Wielu młodych ludzi płci obojga, zapytanych o plany na przyszłość i marzenia, wymienia na jednym z pierwszych miejsc posiadanie rodziny. Każdy z nich, oczywiście planuje założenie rodziny wspaniałej, idealnej. Pytanie tylko, co kto pod tym pojęciem rozumie i jak zamierza marzenie to zrealizować. Po pierwsze, jaka rodzina zasługuje na miano idealnej i wspaniałej. Dla jednych będzie to rodzina trzyosobowa, składająca się z rodziców i jednego tylko dziecka. Dla innych, wręcz przeciwnie, będzie to rodzina wielodzietna. Można przyjąć za pewnik, że podstawowym życzeniem jest aby wszyscy jej członkowie cieszyli się dobrym zdrowiem. Natomiast kolejne różnice pojawia się na pewno w aspekcie oczekiwanych relacji miedzy członkami przyszłej, idealnej rodziny. Zwolenników relacji partnerskich i całkowicie demokratycznych wewnątrz rodziny jest z pewnością tyle samo, co wyznawców „rządów autorytarnych”, czyli wyraźnego przywództwa jednego z członków rodziny i wyraźnej podległości pozostałych. Formułowanie wzorców idealnej rodziny bazuje przeważnie na osobistych doświadczeniach. Może to być kalka swoich relacji z rodzicami lub wręcz przeciwnie, z założenia, całkowita ich negacja. W praktyce, mimo przeróżnych deklaracji, następuje mimowolne powielanie wzorców z domu rodzinnego, nawet tych, uważanych za złe i niegodne naśladowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: