Przyczyny istnienia rodzin wielopokoleniowych

Na całym świecie codziennie dochodzi do tysięcy, jeśli nie setek tysięcy małżeństw, zawieranych przed kapłanami różnych religii lub urzędnikami państwowymi. Osoby nijako połączone w ten sposób tworzą rodzinę, choć według wielu religii, jeszcze nie pełną, ponieważ bez dzietną. Przyjście na świat dziecka lub dzieci dopełnia dopiero obraz idealnej rodziny. Pojęcie idealna rodzina istnieje, choć namacalnego przykładu, chyba nie da się przedstawić. Problem polega przede wszystkim, że w rodzinie kilka osób mieszka, żyje ze sobą pod wspólnym dachem i nawet jeśli jest to małżeństwo z dzieckiem może dochodzić codziennie do wielu mniejszych, bądź większych konfliktów. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze w Polsce, bardzo często obowiązywał model rodziny wielopokoleniowej, gdzie pod wspólnym dachem mieszkali ze sobą przedstawiciele dwóch lub trzech pokoleń. Zresztą takie rodziny przede wszystkim panują w biednych społeczeństwach, gdzie taka rodzina sprawdza się najlepiej, między innymi z przyczyn ekonomicznych, ale także socjalnych. Osoby stare pomagają w opiece nad dziećmi, gdy ich rodzice są w pracy, a w zamian mają dach nad głową i jedzenie. Z ich małych emerytur nie stać by ich było na normalne życie, ani opłacenie sobie domu dla seniora. Mieszkanie dwóch lub trzech pokoleń bardzo dobrze służy kultywowaniu różnych tradycji, religii czy poczucia patriotyzmu i jedności.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: