Instytucja rodziny zastępczej

Co roku setki lub tysiące dzieci w różnych okolicznościach traci rodziców lub oni tracą prawo do opiekowania się nimi. Prawie wszystkie dzieci trafiają w takich sytuacjach do domów dziecka lub opiekuńczych pogotowi, gdzie czekają na decyzje sądu co dalej. Dzieci odebrane od rodziców z powodów patologicznych, bardzo często trafiają pod opiekę dziadków, jeśli Ci wykażą taką chęć i będą w stanie podołać takiemu wyzwaniu. W wielu sytuacjach nie ma takiej możliwości i dzieci muszą zostać w domu dziecka. Jak wskazują wyniki wszystkich badań na świecie dom dziecka, czyli sierociniec nie jest dobrym miejsce na wychowanie się i dorastanie. Brak czułości, miłości i poczucie więzi sprawia, że osoby wychowane w takich ośrodkach mają bardzo duże problemy z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie i założenia normalnej rodziny. Między innymi dlatego wiele krajów stawia na rozwój instytucji tak zwanych rodzin zastępczych. Ogólne zasady działania są rodzin zastępczych są bardzo podobne do adopcji z tą jednak różnicą, że osoby tworzące rodzinę zastępczą dostają od państwa wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi. Niektóre osoby zakładające takie rodziny mają już swoje dzieci i tylko powiększają swoją gromadkę, a dla niektórych dzieci z sierocińców to jedyne dzieci w życiu. Dzieciaki wychowywanie w rodzinach zastępczych rzadziej doznają przemocy fizycznej i psychicznej niż w domu dziecka, mają wyższe poczucie bezpieczeństwa i miłości. Jest to dla nich o wiele korzystniejsze rozwiązanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: