Spójność rodzicielska podstawą wychowywania dzieci

Często zastanawiamy się jak najlepiej wychować nasze dzieci, tak aby były w przyszłości osobami odpowiedzialnymi, kochającymi, znającymi własne możliwości ale zarazem ambitnymi, pracowitymi i spójnymi wewnętrznie. Jedną z podstawowych zasad dobrego wychowywania dzieci przez rodziców jest ich spójność, oznacza to że rodzice są zgodni co do pewnych zasad według których funkcjonuje każdy dom. Spójność rodzicielska również powinna mieć miejsce podczas ustalania zasad wychowawczych, według których później rodzice powinni twardo wychowywać swoje potomstwo. W momencie jeżeli zdecydują się, aby dziecko ponosiło za swoje zachowanie jakąś konkretna karę musza się na nią zgadzać oboje, ponieważ jeżeli jeden rodzic nakłada na dziecko karę, natomiast drugi ją zdejmuje wtedy brakuje jedności wychowawczej. Rodzic wyciągający konsekwencje za złe zachowanie dziecka wydaje się być tym gorszym, poza tym jego wizerunek może ucierpieć i dziecko nie będzie już go tak szanować, ponieważ zauważy że rodzic nie ma władzy nad jego życiem. Dziecko, które nauczy się że może u jednego z rodziców mieć łatwiej, bardzo szybko i często będzie wykorzystywało ta wiedzę, nawet już kilkuletnie dzieci wiedza do którego z rodziców przychodzić, aby uzyskać to czego drugi rodzic nie da. Dlatego tak ważne w rozwoju dziecka jest stabilność i pewność zasad, które są określane przez rodziców, ważne dla nich i dla dziecka.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: