Archive for luty, 2013

Przede wszystkim liczy się to co może dać nam rodzina

Jeżeli chodzi o rodzinę to chyba nie ma na świecie nic bardziej pięknego i wartościowego jak harmonijna rodzina. Dziecko już od swoich najmłodszych lat niemal potrzebuje rodziny jak powietrza, którym oddycha. To właśnie rodzina chroni każde dziecko przed złem tego świata i to rodzina uczy dzieci interakcji ze społeczeństwem. W życiu każdego dorosłego człowieka najwyraźniej widać właśnie to czego nauczył się dzięki swojej rodzinie. Ludzie bowiem są chłonni jak gąbka i czasem nawet wbrew sobie nauczą się zachowań jakie zobaczyli w swojej rodzinie. W dzisiejszym świecie trzeba jednak pamiętać o tym, że ludzie nie chcą zakładać rodzin ponieważ nie widzą w nich nic atrakcyjnego. A jeżeli ludzie nie będą tworzyć harmonijnych rodzin to w jaki sposób stworzą harmonijne społeczeństwo. Niestety, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i wyciągnąć odpowiednie wnioski. W dzisiejszych czasach trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na to co tak naprawdę kręci całym światem czyli na rodzinę. Rodzina i jeszcze raz rodzina. To jest podstawowa komórka każdego społeczeństwa i trzeba robić wszystko żeby ją chronić a także trzeba tworzyć tych komórek jak najwięcej. W dzisiejszym świecie i społeczeństwie jest za dużo indywidualizmu, ludzie nie łączą się w pary ponieważ dobrze jest im samemu, kiedy tak naprawdę powinno być na odwrót. Człowiek bowiem potrzebuje wsparcia drugiej osoby żeby być szczęśliwym.

Należy pamiętać o tym, że przede wszystkim liczy się rodzina

Bardzo wielu ludzi niestety ale zapomina jak ważna dla nich jest rodzina. Ludzie wychowują się w szczęśliwych rodzinach i nawet nie pomyślą ile tak naprawdę zawdzięczają swoim rodzicom i rodzeństwu. W dzisiejszych czasach ludzie uważają, ze to jakim się stają zawdzięczają wyłącznie sobie, tymczasem prawda jest zupełnie inna. Otóż przede wszystkim to kim jesteśmy zawdzięczamy rodzinie. To ona już od najmłodszych lat kształtuje nasz światopogląd i to właśnie dzięki rodzinie dojrzewamy do wielu sytuacji w swoim tempie. Ludzie są różni i tak samo są różne rodziny. Jedni mają szczęście wychowywać się w rodzinach harmonijnych inni mają tego szczęścia mniej i trafiają na patologie. Otóż rodziny patologiczne to naprawdę coś strasznego. W dzisie4jszych czasach trzeba pamiętać, że cokolwiek będzie się działo to właśnie dzięki miłości od swojej rodziny znajdziemy w sobie siłę żeby zwalczyć wszystkie przeciwności losu. To dzięki rodzinie możemy nazwać się osobami silnymi i pewnymi siebie. Gorzej z tymi, którzy wychowali się w rodzinach bez miłości. Nie ma bowiem nic gorszego nic wychowywać się bez miłości. Miłość jest bowiem spoiwem dla każdej dobrej rodziny bez niej ludzie żyją obok siebie a nie razem ze sobą. Miłość to najważniejsza składowa każdej rodziny. Należy o tym pamiętać i szanować każdy jej przejaw w rodzinie.

Rodzina jest najważniejsza, szkoda że tak wielu o tym zapomina

Kto w dzisiejszym świecie myśli o swojej rodzinie z pewnością jest człowiekiem wartościowym. Otóż wraz z rozwojem naszej cywilizacji pozycja rodziny została dosyć mocno zachwiana. Niestety ale ludzie stają się coraz bardziej egoistyczni, nie chcą mieć dzieci i niestety widzą coraz mniej korzyści płynących z posiadania rodziny. A dzieje się tak dlatego, że w dzisiejszych zasadach społeczeństwo jest przede wszystkim nastawione na zysk a nie na to żeby dawać. Rodzina to przede wszystkim dawanie i otrzymywanie też jednak nie rzeczy materialnych. W rodzinie trzeba nauczyć się dzielić, oddawać to czego oddać nie chcemy i tym podobne. To właśnie w rodzinie możemy nauczyć się tego co tak naprawdę definiuje nas samych. Dzięki temu, że ktoś wychowywał się w dobrej rodzinie może naprawdę uważać się za szczęśliwca. Jednak mimo tak wielu korzyści płynących z posiadania rodziny, niestety ale ludzie w dzisiejszych czasach nadal nie są przekonani do założenia swoich rodzin. Jest to zdecydowanie bardzo negatywna sytuacja i należy zrobić wszystko żeby zacząć przeciwdziałać tak pogłębiającemu się kryzysowi (ponieważ to właśnie jest kryzys) rodzinnemu. Kryzys w rodzinie to, bowiem kryzys w całym społeczeństwie. A z kryzysu jeszcze nic dobrego nie przyszło. Dlatego też ktokolwiek zastanawia się nad założeniem rodziny niech śmiało podejmuje tą decyzję!

Przede wszystkim liczy się dla nas nasza rodzina

Kto w dzisiejszym świecie chciałby dowiedzieć się co tak naprawdę najbardziej liczy się na świecie to z pewnością będzie to rodzina i miłość jaka ona daje każdemu jej członkowi. Człowiek, bowiem już od najmłodszych lat potrzebuje miłości i stabilizacji jaką może mu dać jedynie rodzina. Obecnie trzeba też pamiętać o tym ile tak naprawdę daje tez rodzina społeczeństwu. Rodzina, bowiem jest też podstawową komórką wychowawczą dzięki, której ludzie mogą wiele zdziałać. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli ktokolwiek w wyniku jakiegoś straszliwego zrządzenia losu niestety straci swoją rodzinę będzie to cios jakiego może nie przeżyć. Dzisiaj przede wszystkim liczy się to żeby potrafić docenić to że ma się swoich najbliższych. I dlatego też przede wszystkim trzeba zaszczepiać w naszej młodzieży szacunek jaki powinni mieć do jednostki rodziny. To właśnie szacunek jest przede wszystkim potrzebny do zrozumienia potęgi jaka płynie z miłości rodziny do każdego z nas. To dzięki tej miłości możemy się rozwijać i to dzięki rodzinie możemy poznać spokój i wsparcie w naszym życiu. Wartości jakie daje nam rodzina są bezcenne i tak naprawdę możemy je zdobyć tylko za pośrednictwem rodziny. Jednostka rodziny to niesamowita sprawa dlatego też jeżeli ktokolwiek będzie się zastanawiał nad tym czy na pewno warto jest o nią walczyć w tym nowoczesnym świecie odpowiedź zawsze powinna być twierdząca.

Rodzina to podstawowa komórka każdego społeczeństwa

W dzisiejszych czasach rodzina jest wartością nadrzędną. Dlatego też wielu spośród nas niestety ale nie potrafi wyobrazić sobie swojego życia bez kogoś z rodziny. W obecnym społeczeństwie jednostka rodziny jest bardzo ważna ponieważ to właśnie z nich tworzy się całe społeczeństwo. Jeżeli trzeba by było porównać rodzinę do czegoś to z pewnością byłaby to komórka, z których zbudowany jest cały organizm. Mimo iż taka komórka jest mała i z pozoru bez znaczenia, to bez niej cały organizm nie mógłby istnieć. W dzisiejszym świecie istnieje dlatego też bardzo wiele ułatwień dla rodzin, które na przykład dopiero zaczynają tworzyć swoje wspólne życie. Obecnie trzeba pamiętać, że rodzina to naprawdę podstawa każdego zdrowego społeczeństwa i warto jest w nią inwestować. Bez rodzin nasz świat byłby ubogi ponieważ każda rodzina jest czymś nowym, czymś tylko i wyłącznie charakterystycznym dla nich samych. W dzisiejszych czasach trzeba pamiętać, że przede wszystkim liczyć powinna się dla naszego społeczeństwa rodzina. Jeśli ktokolwiek będzie na nią nastawać wtedy z pewnością nasza cywilizacja ma słabe szanse na przetrwanie. Obecnie bowiem rodzina to naprawdę prawdziwy fundament każdej społeczności, mniejszej i większej. Pamiętać też należy o tym jak ważna jest dla nas samych rodzina, dla każdego z nas pojedynczo.

Dom otwarty, rodzina nietypowa

Trudno powiedzieć, jaki tryb życia codziennego jest najbardziej wartościowy. Są rodziny, które starają się jak najwięcej czasu spędzać w swoim własnym gronie, niechętnie udzielają się w towarzystwie i przyjmują gości. Ma to na pewno swoje zalety, jak chociażby ogromne zżycie sie poszczególnych członków rodziny i bardzo bliskie relacje między nimi. Model przeciwstawny, to tak zwany „dom otwarty”, czyli taki, przez który przewija się ciągle cała masa mniej i bardziej obcych ludzi. Taki model rodziny preferowany jest tam, gdzie przynajmniej jedno z dorosłych ma profesję związaną z aktywnymi kontaktami międzyludzkimi. Mogą to być na przykład rodziny nauczycieli, społeczników, artystów. W takich domach drzwi się nie zamykają, nie istnieje procedura zapowiadania wizyt czy określonego czasu ich trwania. Kto ma sprawę, po prostu przychodzi i ją omawia, chyba że sam woli rozmowę telefoniczną. Podobny styl życia ,w sposób naturalny, przejmują dzieci i sprowadzają do domu tabuny koleżanek i kolegów ze szkoły, podwórka, klubu sportowego, itp. Goście przeważnie świetnie się czuja w takim rozgardiaszu, poczucie swobody i tolerancji mają tam niejednokrotnie większe niż we własnym domu. Kłopot powstaje wtedy, gdy jeden z członków rodziny posiada inne usposobienie i najlepiej się czuje w ciszy i kameralnej atmosferze. Ciągły zgiełk go męczy, nie może się skupić, tęskni za jakąkolwiek kryjówką. Rodzina otwarta i tolerancyjne powinna go zrozumieć i jakoś ten problem rozwiązać.

Rodzina i wiara

Rodzice stają niejednokrotnie przed dylematem, czy zmuszać swoje dzieci do praktyk religijnych, od których te ostatnie wymigują się jak mogą. W tradycji katolickiej, rodzice decydują o przynależności swoich dzieci do kościoła, ponieważ sakrament chrztu udzielany jest dzieciom na życzenie rodziców. Ci, którzy czynią to z prawdziwym przekonaniem i sami są aktywnymi członkami kościoła, w sposób naturalny dążą do przekazania wiary potomkom. Chodzą wspólnie na niedzielne nabożeństwa, uczestniczą całą rodzina w religijnych świętach. Niektórzy wybierają dla swoich pociech katolickie szkoły. Mimo to dzieci się buntują, twierdzą, że wiara przestała ich interesować, że są wręcz niewierzący. Nastolatka trudno przymusić do chodzenia do kościoła, modlitwy i przyjmowania sakramentów. Jeśli nawet ulegnie, nie będzie to szczere i na pewno nie trwałe. Uczestnictwo w praktykach religijnych i w katechezach bardzo łatwo może stać się znienawidzonym przymusem. Z pewnością w ten sposób nie zbuduje się dobrych relacji z dzieckiem, wręcz przeciwnie, można stracić z nim faktyczny kontakt , mieszkając pod jednym dachem. Rozsądnie jest zostawić sprawy swojemu biegowi, dużo z dzieckiem rozmawiać, także o sprawach religii, oraz dawać przykład swoją postawą, bez nachalnego dydaktyzmu i przymusu. W tych sprawach nastolatek powinien mieć świadomość, że do niego należy wybór.

W ubogiej wsi

Dzieci wiejskie od najmłodszych lat zmuszane były do pracy. W pewnym stopniu, także obecnie, dzieci rolników, ogrodników i hodowców pracują wcześniej i więcej niż ich rówieśnicy w mieście. Nie wchodzi jednak w grę rezygnacja ze szkoły na rzecz pracy w gospodarstwie. Jeszcze w okresie międzywojennym było inaczej. Dzieci na wsi pracowały, na miarę swoich sił od świtu do nocy. Były to takie zajęcia jak pasanie bydła, codzienny obrządek, pomoc przy pracach polowych, leśne zbieractwo, opieka nad rodzeństwem, itp. Nie było mowy o chodzeniu do szkoły w czasie żniw , sianokosów czy wykopków. Regularnie do szkoły wiejskie dzieci chodziły jedynie zimą. Dlatego też przeważnie edukacja kończyła się na kilku klasach szkoły powszechnej. Ubogie rodziny mieszkały w dużym zagęszczeniu i ciasnocie. Ojcowizna, czyli gospodarstwo rodziców musiało wyżywić całą gromadkę ludzi. Gdy syn gospodarza się żenił, zamieszkiwał z żoną do u swoich rodziców lub budował swój dom na wydzielonej z ojcowizny działce. W ten sposób gospodarstwa i ziemia ulegały ciągłemu rozdrobnieniu i stawały się coraz mniej wydajne. Mieszkanie wspólne kilku rodzin stwarzało konflikty między gospodyniami. Zdarzało się również, że obie gospodynie, czyli matka i synowa (albo córka) były jednocześnie w ciąży i różnice wieku miedzy rodzeństwem mogły być większe niż bratanicą/ siostrzenicą a wujkiem i ciotką.

Dawniej na wsi

Bardziej chyba niż w każdej innej społeczności widoczna była wartość rodziny na tradycyjnej polskiej wsi. Wszystko odbywało się w kontekście rodziny – praca, codzienne życie i świętowanie. Rodziny były wielodzietne i wielopokoleniowe, choć wiekowych starców raczej nie było, ludzie żyli krócej i umierali wcześniej. Najstarsi, którzy już nie byli w stanie podołać pracy w polu, wykonywali drobne prace domowe, a jeśli chorowali i byli bezużyteczni, dożywali swych dni, mieszkając gdzieś „kątem” u rodziny. Niektórzy, jak opisywana w „Chłopach” Reymonta Agata, aby nie być dla innych ciężarem wyruszała na przednówku na żebry. Dzieci rodziło się dużo, bywało, że kobiety zachodziły w ciążę tuz po urodzeniu dziecka, tak, że właściwie przez kilkanaście lat były permanentnie ciężarne. zgony przy porodzie nie należały do rzadkości, kobiety rodziły oczywiście w domu, bez lekarza. Do pomocy miały miejscową akuszerkę, nauczona fachu nie w szkole, lecz przez matkę i babkę. W przypadku poważniejszych komplikacji, rodząca kobieta była właściwie bez szans. Śmierć dziecka była na porządku dziennym, umierały noworodki, niemowlęta i małe dzieci. W wieku nieco starszym śmiertelność była mniejsza. Starsze dzieci opiekowały się młodszymi, czasem pomagała babcia. Matka rodziła, karmiła i pracowała w polu i w domu.

Rodzina na wakacjach

Nie zawsze rodzicom udaje się otrzymać urlop wypoczynkowy w tym samym czasie i to w dodatku podczas wakacji czy ferii zimowych dzieci. Wtedy pociechy wysyłane są na kolonie lub obozy, a rodzice wypoczywają o d dzieci , a później wypoczywają osobno. Jednak o co najmniej jeden wspólny wyjazd każdego roku warto się postarać. Najlepiej, jeśli cel wyjazdu jest wspólnie wybrany, a program pobytu w ogólnych zarysach, również wspólnie, opracowany. Wówczas , z prawdziwą przyjemnością można odpowiednio wcześniej rozpocząć przygotowania do rodzinnej wyprawy. Przygotowania mogą być podzielone na role, czyli każdy realizuje wybrane przez siebie lub wyznaczone zadanie. Na przykład: jeden kompletuje mapy i opracowuje trasę przejazdu i miejsca postoju, drugi spisuje produkty potrzebne do jedzenia podczas drogi, kolejny wybiera miejsca, które warto zobaczyć w miejscowościach na trasie, a jeszcze inny robi listę sprzętu rekreacyjnego potrzebnego podczas wypoczynku. W ten sposób nie ma nikogo niezainteresowanego wspólną wyprawą i nikogo, komu by nie zależało na jej powodzeniu. W czasie przygotowań , podróży, w końcu wspólnego urlopu, umacniają się więzi miedzy członkami rodziny, lepiej wzajemnie się poznają, uczą współpracy i odpowiedzialności za przydzielony im odcinek pracy. Poza tym małe dzieci są szczęśliwe spędzając czas z rodzicami i rodzeństwem.